Sökes fler engagerade till Styrelsen & kommittéer i SK70

SK70 i Sandared är mycket välfungerande tack vare allas engagemang i och runt föreningen.
Nu söker vi fler engagerade vuxna som vill vara en del av styrelsen och/eller i kommittéer, för att hjälpa till att utveckla klubben ytterligare.

-Föräldrakommittén
-Sponsorkommittén
-Tävlingskommittén
-Simkommittén

Mål
SK70 är en framgångsrik klubb med simmare i tävlingar såsom Simiaden, Sum-Sim och SM.

Vision
SK70 är det naturliga valet som genom glädje och hög kvalitet i undervisning stimulerar till simkunnighet och att simning blir en motionsform livet ut

Välkommen att kontakta någon av nedan personer i valberedningen, snarast:

Känner du att du kan bidra?

Lotta Johansson, mobil: 0702-978163, e-mail: trilotta@hotmail.com

Sari Kivistö, mobil 0730-633636, e-mail: sari@cnc-sweden.se

Maria Westerlund, mobil 0702-557762, e-mail: maria.w2@telia.com

Som simmarna brukar säga TuttiFrutti SK70 – simma lugnt !

//Valberedningen för SK70