SK70 i Sandared är mycket välfungerande tack vare allas engagemang i och runt föreningen.  Nu söker vi fler engagerade vuxna som vill vara en del av styrelsen och/eller i kommittér, för att hjälpa till att utveckla klubben ytterligare.

-Föräldrakommittén -Sponsorkommittén -Tävlingskommittén -Simkommittén

Mål
SK70 är en framgångsrik klubb med simmare i tävlingar såsom Simiaden, Sum-Sim och SM.

Vision
SK70 är det naturliga valet som genom glädje och hög kvalitet i undervisning stimulerar till simkunnighet och att simning blir en motionsform livet ut.

Välkommen att kontakta någon av nedan personer i valberedningen, snarast:

Lotta Johansson, mobil: 0702-978163, e-mail: trilotta@hotmail.com
Anna-Karin Sandberg, mobil 0727-431014, e-mail: annakarin.sandberg@gmail.com
Sari Kivistö, mobil 0730-633636, e-mail: sari@cnc-sweden.se

Som simmarna brukar säga TuttiFrutti SK70 – simma lugnt !

//Valberedningen för SK70