Funktionär

Varför funktionär

• Du vill ta aktiv del i ditt barns idrott

• Du skjutsar och sitter ändå med på tävlingarna, tiden flyger iväg när man deltar som funktionär

• Du vill lära dig mer om reglerna i simning

• Du vill vara delaktig i klubben och ta del av kamratskapen. Du lär känna de andra föräldrarna i SK70 och i andra klubbar

• På vissa tävlingar måste alla klubbar ställa upp med ett visst antal funktionärer, om klubbarna inte gör det, så får heller inte simmarna tävla

Med kunskaper om tävlingsreglerna blir det lättare att förstå och förklara varför barnen ibland blir diskade på tävlingar!