Sökes fler engagerade till styrelsen i SK70

SK70 i Sandared är en mycket välfungerande förening, tack vare allas engagemang i och runt föreningen. Nu söker vi fler engagerade vuxna som vill vara en del av styrelsen, för att hjälpa till att utveckla klubben ytterligare.
Föreningen fyller dessutom 50 år nästa år!

Mål
SK70 är en framgångsrik klubb med simmare i tävlingar såsom Simiaden, Sum-Sim och SM.

Vision
SK70 är det naturliga valet som genom glädje och hög kvalitet i undervisning stimulerar till simkunnighet och att simning blir en motionsform livet ut

Känner du att du kan bidra?

Välkommen att kontakta någon av nedan personer i valberedningen, snarast:
Lotta Johansson, mobil: 0702-978163, e-mail: trilotta@hotmail.com
Anna-Karin Sandberg, mobil: 0727-431014, e-mail: annakarin.sandberg@gmail.com

Med vänlig hälsning
Valberedningen för SK70