Höstens simgrupper


Simskolan

Anmälan till höstens simskola är öppen för alla nya medlemmar från och med 8 juli och görs här via vår hemsida, välj flik ”Simskola”, välj flik ”Anmälan” och tryck på den stora röda knappen. Alla höstens grupper och tider kan man se där. Man måste vara inloggad för att anmälan men kan kolla på grupper och tider utan att vara inloggad.

Tävlingsgrupperna (A, B, C, D & E), Träningsgruppen, Teknikgrupperna och Medleygrupperna

Alla dessa grupper är automatisk aviserade. För mer info se mailet ni fått från SportAdmin. Tack ja till platsen för att komma till betalnigsalternativ.

Vuxensim

Vi planerar att köra alla tre vuxengrupperna (måndag, torsdag och söndag) även till hösten. Alla info kring grupperna är dock inte klar än så anmälan öppnar som tidigast i augusti. Anmälan kommer kunna göras här via vår hemsida, välj önskad grupps flik, och tryck på den stora röda knappen. Alla höstens grupper och tider kommer man kunna se där. Man måste vara inloggad för att anmälan men kan kolla på grupper och tider utan att vara inloggad.


Hoppas vi ses i simhallen till hösten!