Anmälan till VT2024

SIMSKOLAN (alla dagar) och VUXENGRUPPERNA (måndag & torsdag)

Ni kan se alla vårens grupper med dagar och tider på vår hemsida redan nu i december. Det är även på vår hemsida anmälan till nästa termin görs.

Anmälan öppnar tisdag 2 januari kl.10:00 för de som simmat hos oss nu under hösten.

Anmälan öppnar för alla måndag 8 januari kl.10:00.

De som simmat hos oss nu under hösten är garanterade en plats i rekommenderad grupp om man anmäler innan måndag 8 januari. Efter det datum kan vi inte längre garantera er en plats i rekommenderad grupp.

Alla som rekommenderats Medley eller Teknik har fått separat mail om det. Avisering med erbjudande om plats i gruppen kommer på mail 2 januari.

TÄVLINGSGRUPPERNA (A, B, C, D, E och Träningsgruppen)

Avisering med erbjudande om plats i gruppen kommer på mail 2 januari.

Tack för denna termin och välkomna tillbaka nästa termin!