Stort tack till alla SK70s medlemmar som deltog på Årsmötet i måndag 11 mars!

Vår styrelse:

Mikael Hörder – ordförande

Tomas Boman – vice ordförande

Linda Skogh – sekreterare

Martin Gunnarsson – kassör

Robert Fors – ledamot

Ander Berfner – ledamot

Rikard Thomasson – ledamot

Vår Valberedning:
Mattias Berger
Valberedningen behöver fler medlemmar. Hör av dig till klubben om du kan ställa upp!
Våra revisorer:
Sven Knutson
Ann-Catrin Alexanderson

”SK70 är det naturliga valet som genom glädje och hög kvalitet i undervisning stimulerar till simkunnighet och att simning blir en motionsform livet ut.”