Välkommen på ÅRSMÖTE för

Simklubben 1970

 

Denna inbjudan går även ut via mail till alla som var medlemmar år 2021

När?

Tisdag den 22 februari 2022

Tid?

Logga in kl.18:45 för att mötet skall kunna börja kl.19:00

Var?

Via Google Meet-länk som kommer skickas via mail till de som anmäler sig

Anmälan?

Anmäl deltagande till kansli@sk70.se senast 18 februari 2022

Vi hoppas att många av våra medlemmar tar chansen att delta och tycka till!

Rösträtt och yttranderätt:

Medlem som har betalat medlemsavgift för 2021 och under mötesåret (2022) fyller lägst 12 år har rösträtt på årsmötet. För medlem som är 11 år eller yngre under mötesåret (2022) har en målsman rösträtt enligt Föräldrabalken. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har självklart yttrande- och förslagsrätt på mötet.

VARMT VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Simklubben 1970