Välkommen på ÅRSMÖTE för Simklubben 1970

Datum: Tisdag den 21 februari 2023

Tid: Kl.19:00

Plats: Simklubbens kanslilokal. Alingsåsvägen 1 i Sandared.

Anmälan: Anmäl deltagande till kansli@sk70.se senast fredag 17 februari 2023

Sista datum för inlämning av förslag till årsmötet: Tisdag 24 januari 2023. Både styrelse och medlemmar kan lämna in förslag.

Vi hoppas att många av våra medlemmar tar chansen att delta och tycka till!

Rösträtt och yttranderätt:

Medlem som har betalat medlemsavgift för 2022 och under mötesåret (2023) fyller lägst 12 år har rösträtt på årsmötet. För medlem som är 11 år eller yngre under mötesåret (2023) har en målsman rösträtt enligt Föräldrabalken. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har självklart yttrande- och förslagsrätt på mötet.

VARMT VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Simklubben 1970