Viktig info till alla funktionärer – Glöm inte anmäla er till kursen med regeluppdateringen!

Det har skett en regeluppdatering  för tävlings- och distriktsfunktionärer och vi måste alla därför gå en kortare utbildning för att förnya våra funktionärskort. Om man inte går utbildningen före 31/3 så kan man inte längre stå som funktionär utan att gå om hela utbildningen, så passa på att göra regeluppdateringen. Utbildningen görs digitalt och det finns många tillfällen att välja på. Mer info och länkar till anmälan finns på VSSF.nu | Västsvenska Simförbundet – en del av svensk simidrott.

Både tävlings- (steg 1:or) och distriktsfunktionärer (steg 2:or) måste gå regeluppdateringen, enda undantaget är ni som gick steg 2 utbildning i december eller steg 1 utbildning efter 15 januari. Ni fick de nya reglerna på utbildningen. Däremot måste ni som gick steg 1-utbildning 8 januari i Sandared gå regeluppdateringen eftersom de tyvärr inte hade hunnit utbilda steg 1-utbildarna innan dess.

Ni anmäler er själva till det tillfälle som passar er bäst. Är ni fler från samma familj som ska gå eller om ni tränare vill gå tillsammans, så kan man anmäla in flera samtidigt. Tänk bara på att alla ska vara registrerade så att de ser att ni deltagit. Meddela mig när ni gått utbildningen så att jag kan hålla kolla på vilka som är godkända funktionärer även efter 31/3. Har ni problem med att anmäla er eller svårt att hitta ett datum som funkar så hör av er.

Med vänlig hälsning,

Ulrica Emanuelsson

Funktionärsansvarig SK70

funktionar@sk70.se