Lilla bassängen

LEKFULL SIMINLÄRNING OCH RÖRELSEGLÄDJE

Här har vi grupper för de lite yngre barnen. Fokus ligger på att träna vattenvana och få en trygg och bra relation till vattnet. All vår undervisning sker UTAN föräldrar i bassängen.

MINIPLASK:

Mycket fokus på vattenvana, att få barnet att känna sig trygg i vattnet. Detta sker genom lekar och olika övningar. Målet är vattenvana. Endast för 3-åringar.

Simmärken vi tar i denna grupp: Baddaren Grön, Baddaren Blå och Baddaren Gul

BADDAREN:

Fortsatt fokus på vattenvana, dock på en mer avancerad nivå. Barnet lär sig bl.a. att hämta föremål på botten och glida. Målet är vattenvana. Rekommenderad från 4 år.

Simmärken vi tar i denna grupp: Baddaren Grön, Baddaren Blå och Baddaren Gul

SKÖLDPADDAN:

OBS! För att börja i denna grupp MÅSTE(!) barnet redan klara dessa moment: ”Ha vattenvana”, ”Doppa huvudet” och ”Glida i vattnet fem sekunder med framsträckta och raka armar, ansiktet ska vara under vattenytan”. Kan barnet inte dessa moment välj grupp Baddaren.

Sista steget innan Stora Bassängen. Barnet får bl.a. lära sig att flyta, simma ryggsim och simma crawl. Målet är vattenvana och att simma 10m valfritt simsätt i lilla bassängen.

Simmärken vi tar vi denna grupp: Sköldpaddan, Bläckfisken och Pingvinen Silver

SKÖLDPADDAN SIM:

OBS! För att börja i denna grupp MÅSTE(!) barnet redan klara dessa moment: ”På grunt vatten ska märkestagaren flyta fem sekunder i ryggläge, därefter göra en rotation från ryggläge till magläge utan att röra botten”, ”Hopp från kant eller brygga på grunt vatten” och ”På grunt vatten, hämta föremål från botten med båda händerna”. Kan barnet inte dessa moment välj grupp Sköldpaddan.

För barn som klarat alla moment i Sköldpaddan utom att simma 10m valfritt simsätt i lilla bassängen. För att gå i gruppen skall barnet redan klara att flyta och rotera, att hoppa i bassängen från kanten och att hämta föremål från botten med båda händerna. Målet är att upprätthålla vattenvana och att simma 10m valfritt simsätt i lilla bassängen.

Simmärken vi tar vi denna grupp: Bläckfisken och Pingvinen Silver