Regler Bröstsim

Det viktigaste:

  • En fjärils-kick är tillåten efter start och vändning, före första bröstsimtaget.
  • Första simtaget får dras ända ned till höften.
  • Huvudet måste bryta vattenytan vid varje simtag.
  • Bägge händer måste samtidigt vidröra väggen vid varje vändning och målgång.
  • Armtag och bentag skall vara liksidiga under hela loppet