Regler Fjärilsim

Det viktigaste:

  • Simmaren får kicka hur många gånger som helst under vatten vid start och vändning, så länge huvudet bryter vattenytan senast vid 15m markeringen.
  • Första armtaget skall föra simmaren till ytan.
  • Armarna måste föras fram ovan vattnet.
  • Frisim- eller bröstbentag är ej tillåtet.
  • Bägge händer måste samtidigt vidröra väggen vid varje vändning och målgång.