Regler Lagkapp

Det viktigaste:

Medleylagkapp:

Start 

  • Enligt reglerna för inledande simsätt (Ryggsim).

Simning 

  • Medley simmas i följande ordning Ryggsim, Bröstsim, Fjärilsim och Frisim.
  • Enligt reglerna för respektive simsätt.
  • Frisim får inte efterlikna ryggsim, bröstsim eller fjärilsim.

Vändning

  • Enligt reglerna för respektive simsätt.
  • Övergång till ett nytt simsätt måste överensstämma med regler för målgång för varje avslutat simsätt.

Målgång

  • Måste väggen beröras.