Regler under loppet

410.1 I varje inviduellt lopp får bara simmare av samma kön delta.

410.2 En simmare, som simmar ensam, måste fullfölja hela distansen för att bli förklarad som vinnare. Se dock särbestämmelserna avseende mästerskapstecken vid SM och DM (regel 309 och 316).

410.3 En simmare måste simma och slutföra loppet på samma bana som starten skedde.

410.4 I alla lopp måste simmaren vid vändning beröra tävlingsbassängens vändningssida. Vändningen måste göras från väggen. Det är inte tillåtet att ta sats från eller steg på bassängbotten.

410.5 Att stå på botten under frisimslopp eller under frisimssträckan i medleytävling orsakar inte diskvalifikation, men simmaren får inte gå.

410.6 Att dra i banlinorna är inte tillåtet.

410.7 Deltagare, som hindrar annan simmare genom att simma över på annan bana eller på annat sätt, ska diskvalificeras. Om felet är avsiktligt, ska tävlingsledaren rapportera händelsen till SDF eller SSF för bestraffning samt till den felandes förening.

410.8 Simmaren får inte använda något hjälpmedel eller simdräkt, som kan öka hastigheten, flytförmågan eller uthålligheten under en tävling (t ex handskar med simhud, simfötter, fenor, gummiband eller vidhäftande ämnen etc.). Simglasögon får användas. Ingen form av tape på kroppen är tillåten om den inte är medicinsk motiverad och godkänd av tävlingsläkare eller motsvarande.

410.9 En simmare, som inte deltar i loppet, men går i vattnet under ett pågående lopp innan alla simmare fullbordat heatet, ska uteslutas från sin nästa start i tävlingen.

410.15 Skulle ett fel hindra en simmares avancemang, ska tävlingsledaren ha rätt att tillåta simmaren att tävla i nästa heat eller, om felet inträffar i en finaltävling eller i sista heatet, kan tävlingsledaren beordra att detta simmas om.

410.16 Farthållningshjälp (pace-making) är inte tillåtet och anordningar, som tjänar samma ändamål får inte heller användas.