Säker och trygg förening

Simklubben 1970 är certifierad, godkänd och utnämnd som ”En Säker och trygg förening” via Borås Stad. Certifieringen gäller i två år, därefter görs en enklare revidering. Klubbens senaste godkända återcertifieringen var november 2023. Säker och Trygg förening (föreningssäkerhet) är en kvalitetsmärkning för bättre hälsa, minskad skadefrekvens och ökad säkerhet och trygghet i föreningslivet. För att vara berättigad till lokalbidrag måste föreningen vara certifierad. För att läsa mer om Borås Stads info gällande ”Säker och Trygg förening” klicka HÄR.

För att bli godkänd måste föreningen se över och eventuellt åtgärda:

 • Värdegrund
 • Miljöarbete
 • Policy och handlingsplan för doping/droger/alkohol/tobak
 • Första hjälpen/hjärt- och lungräddning
 • Handlingsplan vid olycka/akut insjuknande
 • Krishantering
 • Utrustning för verksamheten
 • Säkerhet i utemiljö
 • Försäkringar
 • Rutiner för resor
 • Anläggningar/lokaler
 • Besiktning av maskinpark, el och kemiska preparat
 • Regler om uthyrning av anläggning/lokal
 • Rutiner för brandsäkerhet

Våra policys och handlingsplaner som gäller för klubben hittar ni till höger eller under flik ”Föreningen”.

Senast kontrollerad:2023-11-25


Polisen belastningsregister

Utdrag ur belastningsregistret – nya regler fr.o.m 2020.

På RIKSIDROTTSMÖTET i Jönköping 24-26 maj 2019 bestämdes att ALLA  ledare inom idrottsföreningar som har kontakt med barn och ungdomar under 18 år MÅSTE visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan uppdraget påbörjas.

”Föreningar ska – istället för uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn.

Det är föreningen som är ansvarig för att kontrollen genomförs.”

Vi i SK70 har sedan tidigare begärt utdrag från belastningsregistret för våra ledare både i vår tävlingsverksamhet och i vår simskoleverksamhet. Vi kommer självklart att fortsätta med det.

Nedan finner du ett antal frågor och svar sammanställda av Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna (förkortat av SK70);

 1. Fråga: Vad innebär detta beslut för föreningen? Svar: Föreningar ska – istället för som tidigare uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn.
 2. Fråga: Vilka omfattas av beslutet? Vilka ledare ska vi begära in begränsade registerutdrag av? Svar: Alla som har eller kan komma att erbjudas uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn. Det handlar alltså om att ledaren ska ha återkommande direktkontakt med barn.
 3. Fråga: Vad syns i ett begränsat registerutdrag? Svar: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån.
 4. Fråga: Vad gör vi om vi upptäcker att en ledare blivit dömd för något? Svar: Ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en ledare ett uppdrag eller avsluta en ledares uppdrag om man anser att förtroendet inte finns.
 5. Fråga: Räcker denna åtgärd för att skapa en trygg miljö för barnen i vår förening? Svar: Nej, som enskild insats räcker inte detta. Många av de som begår brott mot barn är förstagångsförbrytare och vilket alltså inte syns i registret. Därför uppmanar vi föreningen att arbeta med Skapa trygga Idrottsmiljöer (se länk.) och på så sätt ta ett helhetsgrepp kring tryggheten för barnen i er förening. I förlängningen är trygghetsarbetet en förutsättning för all idrottslig utveckling, som syftar till att skapa attraktiva föreningsmiljöer och som bidrar till idén om att vi idrottar i förening för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet.

Frågor och svar om registerutdrag på Riksidrottsförbundets hemsida hittar du HÄR

Mer om beslutet i dess helhet hittar du HÄR

Dokument/Policy: