ÅTGÄRDER OCH NYA TILLFÄLLIGA REGLER I SIMSKOLAN FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNING AV COVID-19 VT2021:

 • Alla deltagare skall duscha och tvätta sig hemma innan lektionen. Torka kroppen och ta på torra badkläder. Ta på kläder utanpå badkläderna. I simhallen tar barnet av sig kläderna och går med torra badkläder till sin grupp.
 • Efter lektionen får barnet torka sig och ta på torra kläder i simhallen men INTE duscha. Dusch efter lektionen sker hemma.
 • Det är ok att använda omklädningsrummen och skåpen men tänk på att det får max vara 5-6 personer där samtidigt. De yngre barnen i lilla bassängen som har en förälder med sig i simhallen får gärna ta hjälp av sin förälder och byta om på läktaren.
 • För barn i stora bassängen som är i simhallen utan föräldrar är det bra att tänka på att ta på barnet praktiska kläder så det blir lättare för barnet att själv klä på sig efter lektionen.
 • Endast 1 förälder per barn i LILLA bassängen får sitta på läktaren under lektionen.
 • Ingen förälder för barn i STORA bassängen får stanna kvar i simhallen. (Några få föräldrar kommer av tex medicinska skäl få stanna kvar på läktaren även för stora bassängens grupper. Dagsansvariga har lista med alla som fått godkänt att stanna.)
 • Det får max sitta 10 personer på läktaren. Inga personer får sitta i entrén/vid glasrutorna då denna yta kommer vara en genomfart där personer möts på väg in och ut från sin lektion.
 • Vi önskar att så få personer som möjligt vistas i simhallen samtidigt. Ni föräldrar kan gärna passa på att ta en promenad under ert barns simlektion.
 • Vi kommer att ha 2 Dagsansvariga ledare på lördagar och söndagar i början på terminen. Vi vet ännu inte hur mycket de nya reglerna påverkar vår verksamhet och hur allt fungerar när stora bassängens grupper inte får ha med någon förälder i simhallen.
 • Vi planerar även att ha en ”Coronavärd” i entrén i början på terminen. Detta av samma anledning som den extra Dagsansvarige.
 • måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar kommer vi inte ha någon extra person på plats till att börja med, förutom våra tränare i tävlingsgrupperna. Ser vi ett behov av att stärka upp med extra personal på vardagarna kommer vi dock göra det.
 • Ingen uppvärmning på land för någon grupp, endast 5min närvarokontroll. I vanliga fall har alla grupper 15min på land för närvarokontroll, uppvärmning och landövningar.
 • Vår simshop kommer vara igång via våra Dagsansvariga ledare (svart SK70-tröja) alla dagar. Där kan ni tex köpa simglasögon och badmössor. Prata med er Dagsansvarige ledare för mer info. Betala med Swish eller faktura.
 • Önskar ni med barn i stora bassängen köpa simglasögon eller badmössor kan ni maila vårt kansli.
 • Önskar ni köpa simmärken i början på terminen kan ni maila vårt kansli. Det kommer då göras iordning ett kuvert med faktura (skickas även på mail) och simmärken som kan hämtas hos Dagsansvarig.
 • Vi hoppas att som vanligt kunna sälja simmärken sista lektionen på terminen. Betala helst med Swish.
 • Ingen fikaförsäljning kommer ske på lördagar och söndagar.
 • Samma regler som på förskola, skola och arbetsplatser: Om du/ditt barn har förkylningssymptom – stanna hemma!
 • Tvätta händerna ofta.
 • Tack för visad hänsyn! ♥

Sjukdom eller Frånvaro

Denna vårtermin är det mycket viktigt att du anmäler till oss om ditt barn inte kommer till simskolan.

Vi uppmanar er föräldrar att vara noga med att anmäla frånvaro inför varje tillfälle om ert barn inte kan vara med på lektionstillfället. Extra viktigt nu när många barn är själva i simhallen. Detta gör att våra ledare kan fokusera på att lära barnen simma i stället för att leta efter dem. Det kommer vara många barn som är i simhallen utan en förälder denna termin och våra Dagsansvariga kommer att leta efter alla de barn som inte kommer till sin grupp och som inte har anmält frånvaro. Vi vill självklart inte att något barn inte hittar sin grupp eller är ledsen! Om vi inte hittar ett barn och barnet inte är anmält frånvarande kommer vi skicka ett sms till målsman.

Så här gör du:

 1. Ladda ner ”SportAdmin MedlemsApp” på din mobil.
 2. Öppna appen.
 3. Skriv in din e-post. Tryck ”Hämta engångskod”. Logga in.
 4. Tryck på de tre linjerna uppe till vänster.
 5. Välj ”Kalender”. Här ser du alla aktiviteter som finns inlagda. Har du flera barn finns alla barnens aktiviteter här. Du ser barnens namn längst ner till vänster på aktiviteten.
 6. Välj det datum ditt barn inte skall delta.
 7. Tryck på ”Ej tillgänglig”. Om du vill kan du skriva en kommentar t.ex Sjuk eller Bortrest men det behövs inte.
 8. Tryck på ”Tillbaka”. Det kommer nu finnas en röd ruta överst till höger på aktiviteten.
 9. Våra Dagsansvariga ledare kan nu se i SportAdmin att ditt barn inte kommer till simhallen det valda datumet.

OBS! Vårt kansli läser inte mail på helgerna så skicka inga mail om frånvaro dit då missar våra Dagsansvariga infon.

Tack för hjälpen!♥