Simskola på Sportlovet

Ingen simskola på Sportlovet. Varken vardagar 15-18/2 eller helgen 20-21/2.

OBS! Första helgen på lovet, 13-14/2, är det simskola som vanligt.

Njut av lovet!