Stora bassängen

LEKFULL SIMINLÄRNING OCH RÖRELSEGLÄDJE

När barnen kan simma 10m i lilla bassängen och är så trygga att de kan ta steget till Stora Bassängen tränar vi mer på själva simtekniken. Dykövningar, andningsteknik och livräddning är exempel på fokusområden i stora bassängen.

PINGVINEN:

Fokus: Barnet bekantar sig med den nya bassängen och de nya förutsättningarna som den innebär. Framförallt är ryggsim och crawl i fokus, där barnet lär sig behärska simsätten på ett enklare sätt. Bröstsim introduceras i denna grupp. Lektionen hålls på grunda delen av stora bassängen.

Mål: Målet är att lära sig simma 10m godkänt bröstsim, 10m i magläge och 10m i ryggläge plus våga hoppa i från kanten på stora bassängens grunda del.

Krav: För att börja i Pingvinen skall barnet kunna simma 10m valfritt simsätt i lilla bassängen.

Ålder: Rekommenderad från 5år.

Simmärken gruppen övar på att ta: Pingvinen Guld och simsättsmärkena Ryggsim, Bröstsim och Crawl.

FISKEN:

Fokus: När man uppnått målen för Pingvinen-gruppen är det dags för lite längre sträckor. Vi tränar även på att dyka från kanten i den djupa delen av stora bassängen.

Mål: Utveckla sin simteknik bl.a. lära sig att simma 25m (en hel längd) och 50m (två hela längder).

Krav: För att börja i Fisken skall barnet kunna simma 10m godkänt bröstsim, 10m valfritt simsätt i magläge och 10m valfritt simsätt i ryggläge plus våga hoppa i från kanten på stora bassängens grunda del.

Ålder: Rekommenderad från 6år.

Simmärken gruppen övar på att ta: Fisken Silver, Fisken Guld, Järnmärket och simsättsmärkena Ryggsim, Bröstsim och Crawl.

HAJEN:

Fokus: Utveckla sin simteknik bl.a. lära sig att simma 200m (åtta hela längder) och öva på sin dykteknik.

Mål: Visa övergripande kunskap inom Bad- och Båtvett, på ett obehindrat sätt kan ta sig genom vattnet med god simteknik samt ta Vattenprovet. När barnet klarat Hajen anses det vara simkunnigt.

Krav: För att börja i Hajen skall barnet kunna simma 50m godkänt bröstsim, 50m valfritt simsätt och våga försöka dyka.

Ålder: Rekommenderad från 6år.

Simmärken gruppen övar på att ta: Hajen Brons, Hajen Silver, Hajen Guld, Vattenprovet och simsättsmärkena Ryggsim, Bröstsim och Crawl.

MEDLEY (se även info i separat flik):

Fokus: Denna grupp är till för de mer simkunniga barnen. Förbättrad simteknik, vändningar i de olika simsätten och dykövningar är exempel på fokusområden i Medley.

Mål: Utveckla och förbättra sin simteknik. Prova fjärilsim.

Nivåer: I Medley-grupperna finns nivåerna Medley nybörjare, Medley fortsättning och Medley avancerad. Barnen får sin grupprekommendation i slutet på varje termin. Medley har inga specifika moment/simmärken man skall klara för att flyttas upp utan individuella grupprekommendationer görs.

Krav: För att börja i Medley nybörjare skall barnen kunna simma 200m valfritt simsätt i stora bassängen varav 50m på rygg och våga dyka.

Ålder: Rekommenderad från 7år.

Simmärken gruppen övar på att ta: Bronsmärket, årets Simborgarmärke, Silvermärket och simsättsmärkena Ryggsim, Bröstsim, Crawl och Fjäril.

Terminsavslutning: Terminen avslutas med en uppvisning i tävlingsform för alla i Medley- och Teknik-grupperna.

TEKNIK (se även info i separat flik):

Fokus: Det är en övergångsgrupp från simskola till tävlingsgrupp och är en grupp för de mer simkunniga barnen. Förbättrad simteknik, vändningar och starter i de olika simsätten och dykövningar är exempel på fokusområden i Teknik.

Mål: Utveckla och förbättra sin simteknik. Öva på fjärilsim.

Krav: För att börja i Teknik skall barnet fått gruppen rekommenderad till sig under terminen innan.

Ålder: Rekommenderad från 7år.

Simmärken gruppen övar på att ta: årets Simborgarmärke, Sarahmärket, Kilometermärken, Silvermärket, Kandidaten och simsättsmärkena Ryggsim, Bröstsim, Crawl och Fjäril.

Terminsavslutning: Terminen avslutas med en uppvisning i tävlingsform för alla i Medley- och Teknik-grupperna.