Bidrag från Sparbanksstifelsen Sjuhärad till SK70

”Sedan 22 år tillbaka har Sparbanksstifelsen Sjuhärad delat ut en del av sitt överskott till olika projekt i Sjuhärad. Det med syfte att utveckla idrott, kultur, forskning, näringsliv och utbildning.” (BT 2020-10-08)

Som en del av er kanske redan sett i Borås Tidning kommer vi i SK70 få ett bidrag från Sparbanksstifelsen Sjuhärad på 100 000kr till inköp av nya tidtagningsplattor! Detta är mycket glada nyheter som betyder mycket för oss i SK70!

Stort tack till Sparbanksstifelsen Sjuhärad↵ och Sparbanken Sjuhärad↵!