Regler Frisim

Det viktigaste:

  • Någon kroppsdel av simmaren måste bryta vattenytan, utom de första 15m efter start och vändning.
  • Hur vändningen går till är valfritt, så länge väggen vidrörs med någon kroppsdel.
  • Om simmaren missar väggen i vändningen är det tillåtet att återvända igen och vidröra väggen.
  • Det är ej tillåtet att dra i linorna, eller skjuta ifrån från botten.